Оглас за пријем доктора медицине на одређено време до 6 месеци

Болница „Стефан Високи“ почиње са радом давне 1960. године. Болница обавља стационарну и поликлиничку делатност за грађане општина Смедеревска Паланка и Велика Плана, као и за све друге грађане који се за помоћ обрате (око 130.000 становника). Болница обезбеђује лечење и рехабилитацију оболелих и повређених и коришћењем природних фактора (пре свега – минералне вoде).
Постељни фонд болнице располаже са 300 кревета.
Поред основне делатности, Болница обезбеђује здравствено васпитање болесника, стручно усавршавање здравствених радника, пружање стручне помоћи другим здравственим установама (обука приправника, специјалистичко стажирање, наставна база медицинске школе). Болница обавља и немедицинску делатност: правни и општи послови, економско финансијски послови, превоз санитетским возилом, припрема оброка за исхрану стационарних болесника, техничко-услужни послови.
У болници је запослено 568 радника.vesti

ДОКУМЕНТИ

медицинска опрема, информатор...

logo
nabavke zdravo Odgovorni Sistematizacija
 

Лице за информације од јавног значаја: Биљана Мијушковић, b.mijuskovic.sv@gmail.com

2Информације о пацијентима преко телефона1 

 

Овде можете погледати галерије са сликама од почетка изградње па до освећења завршене цркве у дворишту наше Болнице.

даље>>

 Општа болница "Стефан Високи", Вука Караџића 147, Смедеревска Паланка
stefanvisokisp@gmail.com