Болница „Стефан Високи“ почиње са радом давне 1960. године. Болница обавља стационарну и поликлиничку делатност за грађане општина Смедеревска Паланка и Велика Плана, као и за све друге грађане који се за помоћ обрате (око 130.000 становника). Болница обезбеђује лечење и рехабилитацију оболелих и повређених и коришћењем природних фактора (пре свега – минералне вoде).
Постељни фонд болнице располаже са 300 кревета.
Поред основне делатности, Болница обезбеђује здравствено васпитање болесника, стручно усавршавање здравствених радника, пружање стручне помоћи другим здравственим установама (обука приправника, специјалистичко стажирање, наставна база медицинске школе). Болница обавља и немедицинску делатност: правни и општи послови, економско финансијски послови, превоз санитетским возилом, припрема оброка за исхрану стационарних болесника, техничко-услужни послови.
У болници је запослено 568 радника. 


vesti

ДОКУМЕНТИ

медицинска опрема, информатор...

logo
nabavke zdravo Odgovorni Sistematizacija

1. МИСИЈА И ВИЗИЈА

2. СТРАТЕШКИ ПЛАН

3. МЕНАЏМЕНТ И СТРУЧНИ ОРГАНИ

4. ИНТЕРНА ДОКУМЕНТА

5. ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

6. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

8. СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ

9. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

10. ЛИСТА ЧЕКАЊА

11. ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОЈ И ДИЈАГНОСТИЧКОЈ ОПРЕМИ

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О РАСПОРЕДУ РАДА АМБУЛАНТИ

13. ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

14. ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОНАЦИЈАМА И ПРОЈЕКТИМА

15. САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ

16. ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТИНУИРАНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ЕДУКАЦИЈИ

17. КУТАК ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

 

2Информације о пацијентима преко телефона1 

 

Овде можете погледати галерије са сликама од почетка изградње па до освећења завршене цркве у дворишту наше Болнице.

даље>>

 Лице за информације од јавног значаја:

СЛАЂАНА РИСТИЋ, дипл. правник
контакт телефон: 026/330-322
мобилни: 065/8654137
мејл: risticsladjana.pravna@gmail.com

Лице за заштиту података о личности:

ЗОРАН ГАЧИЋ, дипл. правник
контакт телефон: 026/330-322
мобилни: 060/8861804
мејл: kadrovskapalanka@gmail.com

Лице задужено за пријаву сукоба интереса:

МИЛОСАВ БАБИЋ, правник
контакт телефон: 026/330-340
мобилни: 060/2142408
мејл: telefonibolnica@gmail.com

Лице одговорно за евиденцију поклона:

ДРАГАНА ВУЈАНОВИЋ
контакт телефон: 026/330-301
мобилни: 060/8861810
мејл: stefanvisokisp@gmail.com

Општа болница "Стефан Високи", Вука Караџића 147, Смедеревска Паланка
stefanvisokisp@gmail.com