Дневни извештаји:
PROMENE NA RACUNU 21.06.24 -SA RACUNA 10 .xlsx
PROMENE NA RACUNU 21.06.24 -SA RACUNA 30 .xlsx

ARHIVA IZVEŠTAJA

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ребаланс финансијског плана за 2023. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

______________________________________________________________________

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

______________________________________________________________________

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021. ГОДИНУ

Завршни рачун за 2021. годину (excel)

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2020. ГОДИНУ

______________________________________________________________________

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2019 ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

______________________________________________________________________
Извештај о извршењу буџета I-VI
Извештај о извршењу буџета I-III
Ребаланс плана за 2018.
Финансијски план за 2018.

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018.
______________________________________________________________________
Завршни рачун 2017.
Дванаестомесечни извештај за 2017. годину
_____________________________________________________________________
ОВДЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2016. ГОДИНУ БИЛАНС СТАЊА 2016

ЛИНК КА СТРАНИЦИ ГДЕ СЕ НАЛАЗЕ ОСТАЛА ДОКУМЕНТА