Ако се статистички осврнемо уназад последњих пет година, просечно је лечено 380 пацијената годишње са просеком лежања од 14 дана, што чини 85% искоришћености капацитета одељења.

Ортопедија са трауматологијом као посебна јединица у оквиру Одељења опште хирургије почиње постепено да се профилише доласком др Владислава Кнежевића, рођ. 1930. године. Др Кнежевић завршава најпре општу хирургију 1969. године полагањем специјалистичког испита, а затим због нараслих потреба бива упућен на специјализацију ортопедије и трауматологије, коју завршава 1973. године.


Развој Ортопедско-трауматолошке службе може се рећи да је био скоковит, тј. да је доласком сваког следећег лекара на специјализацију увођено и нешто ново у начину рада и збрињавању повређених. Нажалост, та могућност за увођењем нових метода и рада није била увек праћена и материјалном основом, тј. набавком потребне опреме и инструментарија, тако да се временом осећао јаз између жеље да се више ради и уводе нове методе са једне стране и услова рада са друге стране.
Даље развој ортопедије како се кадровски ојачава иде у правцу осамостаљивања у Одељење и издвајања из Опште хирургије

 

Време деведесетих година је време крвавог распада Југославије, ратних разарања, много повређених, употреба најубојитијих средстава и полигон за испробавање свих врста оруђа и оружја. То је допринело да траума избије у први план и да се многи потенцијали усредсреде на изналажење нових метода и опрема за збрињавање повређених. Овај рат је више него и један раније локални сукоб (Корејски рат, Вијетнамски, Први ирачки) допринео да се ревидирају неки доктринарни ставови у збрињавању повреда, као и да се уведу нове методе.
Др Славица Стојановић, рођ. 1970. године је једна од малобриојних представница женског пола која завршава специјализацију ортопедије и трауматологије полагањем специјалистичког испита 2003. године.

Данас је Одељење ортопедије и трауматологије просторно задовољавајуће смештено:
чине га три болесничке собе са 18 постеља, од чега су четири постеље у јединици полуинтензивне неге са свом пратећом опремом

Операциона сала смештена у оквиру одељења

Пратеће просторије и лекарске собе.

Ако се статистички осврнемо уназад последњих пет година, просечно је лечено 380 пацијената годишње са просеком лежања од 14 дана, што чини 85% искоришћености капацитета одељења

Обзиром да је савремена ортопедија и трауматологија превасходно оперативно оријентисана, ту смо у заостајању, јер однос конзервативно и оперативно лечених је 3:1 Оваква неповољност је последица губитка корака у опремању одељења, што сада, а нарочито последњих неколико година покушавамо да надокнадимо, јер имамо остале потребне ресурсе: кадрове, стручност, издвојену операциону салу, простор
Данашња ортопедија и трауматологија једна од најегзактнијих медицинских дисциплина брзо напредује у освајању нових метода лечења, пре свега оперативних. То је императив за све лекаре специјалисте ове гране медицине да нема застоја у едукацији, а такође да и опремање буде континуирано и држи корак са едукацијом лекара.
Поред наведених лекара специјалиста на Одељењу раде и два лекара на специјализацији др Братислав Јаковљевић, рођ. 1968. године и др Младен Дамњановић, рођ. 1981. године.
Ако са после 50 година рада Болнице у Паланци покушамо да видимо где је ортопедија у односу на Болнице у окружењу, мишљења сам да смо раније изгубили темпо који последњих година интензивно покушавамо да надокнадимо уз још увек недовољну подршку у смислу опремања и шире едукације

 

Др мед. Братислав Јаковиљевић
начелник одељења,
спец. ортопедије са трауматологијом

Др мед. Славица Стојановић
спец. ортопедије са трауматологијом

Др мед. Младен Дамњановић
спец. ортопедије са трауматологијом

Славица Станојевић, вмс
главна сестра