В.Д. ДИРЕКТОРА ОБ "СТЕФАН ВИСОКИ":
др Никола Ристић, педијатар

 

Помоћник директора за хируршка питања
др Горан Тасић, спец. хирургије
Помоћник директора за интернистичка питања
др Владан Бенаковић, спец. интерне медицине - кардиолог


главна сестра ОБ "Стефан Високи"
Сенка Воркапић
, вмс

 

УПРАВНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Радослав Симић, дипл. инж. пољопривреде, Смедеревска Паланка – председник
Биљана Урошевић, дипл. економиста, Велика Плана - члан
Зоран Јовичић, адвокат, Смедеревска Паланка члан
Др Слободан Рајић, Велика Плана – члан
Др Слободан Стојилковић, спец. пнеумофтизиолог, Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка  - члан
Др Иван Поповић, спец. радиологије, Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка  - члан
Сенка Воркапић, вмс – главна сестра Болнице,  Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка-члан.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Марија Ристивојевић, дипл. економиста  - председник
Младен Јелић, дипл. инж. пољопривреде - члан
Милица Јанићијевић, дипл. правник - члан
Др Радмила Величковић, спец. интерне медицине-ендокринолог- члан
Невенка Маричић Јанковић, фармацеутски техничар- члан

ЕТИЧКИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Данило Лабус, дипломирани правник
Топлица Пинторовић, дипломирани правник
Милош Вељковић, дипломирани правник
Др Драган Пекић, спец. опште хирургије
Др Весна Ивановић, спец. анестезиологије са реаниматологијом

СТРУЧНИ САВЕТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Др Данијела Николић, спец. педијатрије
Др Бојана Вучетић Голубовић, спец. психијатрије
Др Владан Бенаковић, спец. интерне медицине-кардиолог
Др Јелена Шаровић, спец. радиологије
Др Дарко Чолаковић, спец. гинекологије и акушерства
Др Синиша Павловић, спец. инфектологије
Др Горан Тасић, спец. опште хирургије
Др Братислав Јаковљевић, спец. ортопедије

Комисија за унапређење квалитета рада Опште болнице "Стефан Високи" из Смедеревске Паланке

Др Јелена Бенаковић, спец. педијатрије кардиолог
Др Никола Дамњановић, спец. офталмологије

Др Сања Глишовић, спец. психијатрије
Др Бојан Нешовић, спец. интерне медицине
Др Дарко Чолаковић, спец. гинекологије и акушерства

Лице за заштиту података о личности

ЗОРАН ГАЧИЋ, дипл. правник
контакт телефон: 026/330-322
мобилни: 060/8861804
мејл: kadrovskapalanka@gmail.com