Ментални поремећаји су по Светској здравственој организацији на четвртом месту по морбидитету и у порасту, што се јасно препознаје и у нашој болници те тако уназад пар година одељење годишње лечи од 1100 до 1200 болничких пацијената, попуњеност одељења је преко 85%, а број амбулантних прегледа се креће од 11000 до 12000 прегледа годишње.

 

Као што наша установа слави својих 50 година постојања тако је одељење неуропсихијатрије, у склопу болнице, прошле године прославило својих 40 година од отварања.
Наиме одељење неуропсихијатрије свечано је отворено октобра месеца 1969. године, почевши са 21 постељом. Био је то дан када се на отварању одељења скупио читав колектив болнице, а предавања из области психијатрије и неурологије одржали су најеминентнија имена Медицинског факултета у Београду академик проф. др Ристић, проф. др Србољуб Стојиљковић, проф. др Госпавић.

1991. године одељење се сели у простор бившег породилишта и од 1991. године има 54 постеље са адекватним простором за лечење психијатријских болесника и спровођење радно окупационе терапије.
Од 1994. ради ЕЕГ кабинет у оквиру неуропсихијатријског одељења. Шеф кабинета постаје др Павле Павловић, а за главну сестру бива постављена стручно обучена сестра (завршен курс код проф. Ерцеговца) Бисерка Стојиљковић која цео свој радни век проводи радећи на одељењу психијатрије. Просечно се годишње у ЕЕГ кабинету уради око 300 прегледа. Служба се шири, па тако 1995. г. др Горан Богдановић одлази на специјализацију из неурологије и постаје први неуролог, а 2001. г. др Сања Глишовић из психијатрије која постаје први психијатар.

Кадар се освежава новим младим људима, па тако 2009. године специјализацију из неурологије завршава др Мира Стевановић, а на специјализацију одлазе др Марија Маринковић и др Бојана Вучетић. На одељењу раде и млади лекари као др Татјана Радовић, који обављају и посао предавача, професора из области неурологије и психијатрије у средњој медицинској школи.
Потребе града и општине Смед. Паланка наметнуле су од 2000. године и превентивни рад из области болести зависности те у раду Општинског координационог одбора за превенцију болести зависности учествује како начелник одељења, тако и остали лекари, активно држећи предавања по школама и учествујући у раду Саветовилишта при Дому здравља.

Лекари одељења завршавају едукацију из области психоаналитичке психотерапије (др Снежана Павловић-Бајовић, др Сања Глишовић), рад на ЕЕГ дијагностици (др С .П . Бајовић), рад на ЕМГ дијагностици (др Горан Богдановић), док главна сестра одељења, Сенка Воркапић, која је на тој функцији од 2004. године, завршава едукативни семинар из области болести зависности.
Ментални поремећаји су по Светској здравственој организацији на четвртом месту по морбидитету и у порасту, што се јасно препознаје и у нашој болници те тако уназад пар година одељење годишње лечи од 1100 до 1200 болничких пацијената, попуњеност одељења је преко 85%, а број амбулантних прегледа се креће од 11000 до 12000 прегледа годишње. Обавеза коју имамо према надлежном Министарству здравља је да учествујемо у спровођењу Националне стратегије за лечење и превенцију менталних поремећаја што подразумева лечење менталних болести на одељењима општих болница што за психијатријског болесника значи да је близу своје породице, да не носи стигму лечења у специјалној душевној болници, омогућава лакшу ресоцијализацију и наравно по потреби адекватно соматско збрињавање, што наша болница у потпуности испуњава. Превентивни рад из националне стратегије спроводиће се и даље посебно кроз рад Саветовалишта за адолесценте, Саветовалишта за болести зависности и за геронтопсихијатрију.

Стручни надзор који је у нашој установи вршио доц. Александар Јовановић са Медицинског факултета у Београду, а затим проф. Горан Михајловић са Медицинског факултета у Крагујевцу уз задовољавајућу оцену стручног рада службе дао је и вредне и корисне инструкције за даљи развој службе, па је тако начелнику одељења др Снежана Бајовић Павловић одобрена субспецијализација из судске психијатрије ради развијања још једног одсека - форензичке психијатрије.

Служба неуропсихијатрије у најскоријој будућности биће подељена на Одељење психијатрије са 30 постеља и Одељење неурологије са 20 постеља што ће омогућити квалитетнији приступ пацијентима и задовољити нове стандарде у лечењу.
Разумевање и подршка коју овој служби пружа садашњи директор др Милан Бркић омогућиће да се служба употпуни новим кадровима и апаратуром и испуни очекивања корисника здравствених услуга, наших суграђана и наравно Министарства здравља Републике Србије.

Др мед. ВЛАДИМИР БЕНАКОВИЋ,
интерниста, кардиолог, в.д. начелника

Др мед. СУЗАНА СТОЈАДИНОВИЋ,
спец. неурологије

Др мед. ГОРАН БОГДАНОВИЋ,
спец. неурологије


Владимирка Новаковић
главна сестра неурологије