Надамо се да ћемо успети да одржимо тежњу ка напретку у оперативним и дијагностичким трендовима, те је следећи корак увођење трансректалне ултрасонографије, која би омогућила извођења УЗ контролисане биопсије простате.


Потреба за издвајањем уролошке патологије из оквира опште хирургије, препозната је у нашој болници 1971. године када је одобрена специјализација из урологије, на коју је упућен др Душан Нарић. Специјалистички стаж др Нарић је провео на Уролошкој клиници у Београду и на уролошким одељењима еминентних београдских здравствених установа. Специјализацију је завршио 1974. године након чега је започео рад уролошке службе у оквиру одељења Опште хирургије, у којем је од првог дана активно учествовала сестра Јагода Папић.
Уролошка амбуланта просторно се издваја 1981. године.
Данас уролошко одељење има 12 постеља, четворо лекара специјалиста урологије и десет медицинских сестара (теничара).
Све време, почевши од заиста великог ентузијасте и човека огромне енергије, др Нарића, у овој служби постоји тренд ка праћењу савремене урологије, како у погледу обуке људских капацитета тако и у побољшању опреме која је за то неопходна

Велику помоћ и подршку пружила нам је служба лабораторије која ради већину савремених, неопходних анализа (биохемија, тумор маркери...), као и служба радиологије.
Иако нас техничке могућности донекле ограничавају, трудимо се да присуствујемо и узмемо активно учешће у раду Удружења уролога Србије и Европе, да развијемо сарадњу са референтним установама што је драгоцено за нас као и за пацијенте.
Данас Одељење урологије има 12 постеља, 600 годишње болнички лечених пацијената, око 200 оперативних захвата, 9.000 амбулантних прегледа и око 1.000 ултразвучних прегледа, 300 цистоскопских преглед.
Надамо се да ће време које долази донети могућност за напредак у квалитету дијагностичких и терапеутских процедура, могућност обнове инстриментаријума и опреме за ендоскопске процедуре.

Др мед. Горан Тасић
хирург, в.д. начелника

Др. мед. Марко Нарић
доктор медицине

МС Јелица Бацкић
главна сестра

Тим медицинских сестара