Акценат рада, што је била главна интенција усмерена је на максимално коришћење термо минералне воде из бушотине Паланачки Кисељак ПК -1 која се црпи са дубине од 936 метара с протоком од 3 лит/сец.

 

Објекат у којем се смештена физикална медицина и рехабилитација је придодат Бањи на Кисељаку. Изгађен је по угледу на најсавременија бањска лечилишта тог времена. Простире се на око 1000 метара-квадратних, сва у стаклу, са системом за грејање у зимском периоду и терапијским целинама:
- хидро блок (двадесет бањских када и једна када за подводну масажу)
- електро терапија (10 боксова за различите видове електро ултразвучне и фото терапије)
- терапија променљивим магнетним пољем
- кинези и радна терапија
- кабинет за остео дензиметрију

Акценат рада, што је била главна интенција усмерена је на максимално коришћење термо минералне воде из бушотине Паланачки Кисељак ПК -1 која се црпи са дубине од 936 метара с протоком од 3 лит/сец. Комплетна физичко- хемијска токсиколошка и радиолошка анализа воде вршена је у више наврата и увек је потврђења њена исправност и лековитост. Вода припада категорији натријум-хидрокарбонатних, литијумских, флорних, слабо сулфидних хипертерми, темепературе 50 степени целзијусових и Пх вредности 7.30.


На основу свих ових особина, вода из буштотине ПК-1 „Бања Кисељак“ може се користити у балнотерапијске сврхе, као допунско срество лечења и то купањем у базенима, кадама, и у оквиру хидро-процедура нпр. локалне купке.

Основне индикације су:
I)  Болести локомоторног апарата
- запаљенски реуматизам у периоду ремисије (реуматоидни артртис, Јувенилни артритис, Бехтеревљева болест)
- ван зглобни реуматизам (фиброзити, миозити, тендинити, паникулити)
- дегенеративни реуматизам (артрозе, спондилозе, дискартрозе)
- стање наком прелома костију и оперативних захвата на њима
- последице траума и рањавања

II)  Кожне болести
- псоријаза уз хелио терапију
- хронични екцеми у десквамативној фази. 
Иако природни фактор узима примат у лечењу и рехабилитацији, не смемо запоставити примену осталих видова физикалне терапије нарочито код лезија периферног и централног моторног неурона, превенције деформитета дечијег узраста, као и у оним болестима и стањима где је примена хидро терапије контра индикована.
Поред амбулантних услуга ради се и рана рехабилитација на одељењима ортопедије, неурологије и интерном одељењу болнице.

Др мед. Александра Петровић
начелник одељења

Др мед. Тања Димитров Адамовић
физикална медицина и рехабилитација

ВФТ Миливоје Николић,
главна техничар, виши терапеут


16 виших физиотерапеута

7 физио терапеутских техничара