ОНКОЛОШКИ ДИСПАНЗЕР

Како је број пацијената с малигним тумором, из године у годину, приметно био у порасту, 1989. године, на иницијативу тадашњег директора болнице, др Марије Михајловић, основан је диспанзер за онкологију. Домен његовог рада био је скроман, према објективним могућностима: предвиђено је давање хемотерапије и симтоматске терапије онколошким пацијентима, како би им се омогућило лечење у својој средини

Свесни свога неискуства у овој области, а жељни да се едукују и развијају ову службу, лекари и остало особље, са великим ентузијазмом приступају овом послу. На самом почетку планира се одржавање конзилијума уз присуство лекара са Института за онкологију и радиологију Србије, а установљава се интерни конзилијум са по једним лекаром специјалистом са сваког одељења.

Први начелник Диспанзера за онкологију био је прим. др. Нестор Димитријевић, спец. опште медицине, који је био на едукацији у Институту за онкологију и радиологију Србије. Како би се комплетирала екипа лекара, на стручно усавршавање из ове области одлазе и хирурзи: пок. др Влада Војиновић и др Жарко Чолић.

Да је било оправдано што је основана ова служба, најбоље говоре подаци о обиму посла последњих година. Годишње се да око 1000 хемиотерапија по протоколима Института за онкологију и радиологију Србије и обави преко 7000 прегледа. У плану је и палијативно збрињавање у болничком делу


Др мед. Зоран Миловановић,
спец. пнеумофтизиологије, шеф службе

Др мед. Марија Апостоловић,
доктор медицине

Др мед. Љиљана Ћосић - Марјановић,
доктор медицине

Др мед. Наташа Шошић,
доктор медицине

Гојковић Мирјана,
главна сестра