Одговорно лице за достављање података о броју прегледа ЦТ-а:

  • Часлав Пантелић, главни радиолошки техничар
  • Kонтакт телефон: 061 176 96 29
  • e-mail: panteliccaslav@gmail.com
  • СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ РАДИОЛОШКИХ УСЛУГА МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА БРОЈ 026/330-311

      Годишње се на одељењу
радиолошке дијагностике обави:

  • 23000 радиографија
  • 3000 радиоскопијаскопија
  • 700 мамографија
  • 4000 ултразвучних преглед

Од 2000. године у процес рада се уводе нове савременије  машине, Philips-ov „Duodijagnost“, Ratix 3K и нови савремени ултразвучни апарат.
Данас се радиолошкој дијагностици ради у много савреманијим условима. Нагли технолошки напредак и увођење нових метода захтева стално усавршанање кадра, како у техничко-технолошком смислу, тако и у праћењу нових метода дијагностике.                                     


ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 


Традиционално,дијагностичка слика добијала се употребом касета са појачивачком фолијом. Обрада филма се радила у аутоматским масинама за развијање. Данас имамо две такве машине - „коника“ и „агфа“-и у њима се углавно врши обрада мампграфских филмова.
Од 2008. године класичан рендгенски филм и хемијски процес развијања филмова су замењени дигиталном сликом и термоштампачем који су донели прецизнију и бржу дијагностику, убрзали рад и елиминисали испарења хемикалија из коморе за развијање филмова. Куповином система за дигитализацију, укључујемо се у савремене токове дијагностике. Предност оваквих начина рада је тај што је очитавањем у ФЦР-комори, слика брзо расположива и може се накнадно различито обрађивати, чиме се постиже изузетна могућност брже и поузданије дијагностике.

др Јелена Шаровић
спец. радиологије - в.д. начелника

др Иван Поповић,
спец. радиологије

др Јелена Глишић
спец. радиологије

др Бобан Стојадиновић
спец. радиологије

др Милош Глишић
спец. радиологијеЧаслав Пантелић, виши радиолошки тeхничар


Осам виших радиолошких техничара
Четири радиолошка техничара
Пет  медицинских сестара