Интерно одељење ове установе је основано практично оснивањем опште болнице 1961. године.
Подељено је на стационарни део, амбулантни део и саветовалиште за дијабетичаре

          У Ендокринолошком делу са амбулантом коју води др Р. Величковић ендокринолог са др С. Стојадиновић се обавља:
1. Дијагноза Дијабетеса - хоспиталитација, анамнеза, кл. преглед, одређивање гликозе у крви, орални и интравенски ГТТ тест, урин на ацетон, електролитни и ацидобазни статус у крви, липидне фракције.
2. Едукација о поступцима у самоконтроли, вођењу болести и исхрани.
3. Примена оптималне инсулинске терапије.
4. Праћење метаболичког стања ХБА1Ц,  откривање компликација микроалбуминурије,  преглед очног дна,  Неуропад тест
5. Лечење акутних компликација дијабетеса, кетоацидозе, хипогликемија.
ИИ  Одређивање хормонског статуса штитасте жлезде, ултразвучни преглед.

           У делу Интерног одељења, гастроентеролог др Д. Јовановић, др Б. Петковић, др. А. Влаховић и др А. Станојловић на специјализацији интерне медицине, обавља гастроскопију, колоноскопију. А на одељењу клинички збрињава све гастроентеролошке болеснике.
           Коронарна јединица Интерног одељења са др В. Бенаковићем кардиологоми и др А. Николић кардиологом,  има 6 постеља, у којој се примењује фибринолитичка терапија, а у амбулантном делу се обавља комплетна лабораторијска дијафгностика и неинвазивна дијагностика - Доплер ЕХО срца, Холтер ЕКГ и Холтер ТА.

 У оквиру Интерног одељења, у одсеку за дијализу, кадровску структуру чини: прим. др В. Ђорђевић шеф одсека - нефролог, др З. Марјановић интерниста на субспецијализацији нефрологије, др О. Цветковић интерниста, др С. Стојковић и др Б. Стојадиновић доктори опште медицине и одговарајући број особља средње стручне спреме обучених за рад.

Служба нефрологије, поред хроничног програма хемодијализе, повремено ради и интермитентну перитонеумску дијализу, клинички збрињава све нефролошке болеснике, обавља туристичке дијализе а кроз рад нефролошке амбуланте делује превентивно, смањујући и одлажући велики прилив на хронични дијализни програм.
Сем тога, служба преузима лечење свих болесника са акутном инсуфицијенцијом бубрега, без обзира на облик и етиологију. У центру се спроводи и ЦАПД програм, у сарадњи са Клиничким центром Србије и Клиничко-болничким центром „Звездара“ у Београду.

Служба нефрологије спроводи и програм припреме болесника за трансплантацију, па је до сада код деветнаест наших болесника урађена трансплантација бубрега, и то 12 кадаверичних и 7 трансплантација од живих давалаца.

Др мед. ВЛАДИМИР БЕНАКОВИЋ
спец. интерне медицине, кардиолог, в.д. начелника
Др мед. РАДМИЛА ВЕЛИЧКОВИЋ

спец. интерне медицине, ендокринолог
Др мед. АЛЕКСАНДРА СТАНОЈЛОВИЋ
спец. интерне медицине, ендокринолог
Др мед. АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ
спец. интерне медицине, кардиолог
Др мед. АНА ВЛАХОВИЋ
спец. интерне медицине, гастроентеролог


Др. мед. ЈЕЛЕНА БАБИЋ
спец. интерне медицине
Др мед. БОРКО МИРКОВИЋ
доктор медицине
Др. мед. ВЛАДИМИР КОСТОВИЋ
спец. интерне медицине

Верица Петровић
главна сестра
+ ТИМ МЕД. СЕСТАРА И БОЛНИЧАРА