МИКРОБИОЛОГИЈА

Микробиолошка лабораторија је основана 1973. године и први лекар спец. који је био и оснивач је др Живана Милков као први спец. микролаб. и два виша санитетска техничара Драгослав Цветковић и Ружица Миловановић.

Од тада до данас, прошло је доста лабораната, др Живана Милков је отишла у пензију, тако да тренутно лабораторију чине:
др. Александра Нарић, спец. микробиологије, Пирковић Снежана, главни лаборант, Гајић Снежана, лаборант, Гмитровић Славица, лаборант, и Тодосијевић Снежана, лаборант.
Служба има и једног лекара на специјализацији, др Мају Тодоровић.
Иначе микробиолошка лабораторија покрива територију две општине: Велику Плану и Смедеревску Паланку и ради прегледе из области микробиологије и паразитологије као и микробиолошки надзор болничких служби.

др. Александра Нарић,
спец. микробиологије

мр. фарм Милена Лукавац,
в.д. начелник

Пирковић Снежана,
главни лаборант

Гајић Снежана,
лаборант

Тодосијевић Снежана,
лаборант