Mр. фарм Милена Лукавац
начелник клиничко биохемијске лабораторије

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ : 026 / 330 - 315