Службу оториноларингологије чине:

1. Стационарни део

- одељење са 10 постеља
- операциони блок са две операционе сале

2. Амбулантно поликлинички део
- пријемно-консултативна амбуланта
- аудиолошко-логопедска јединица

У оквиру стационарног дела ОРЛ одељења постоји 10 постеља, подељених у две собе. Болесници се хоспитализују на целодневно и дневно лечење, у циљу спровођења дијагностичких и терапијских процедура.
Операциони блок чине припремне просторије и две операционе сале.
У оквиру сале за мале интервенције, спроводе се отомикроскопски прегледи и мање хируршке интервенције.
У оквиру асептичне операционе сале спроводе се хируршки захвати у општој и локалној анестезији као и дијагностичко-експлоративне и терапијске ендоскопске интервенције.
У пријемно консултативној амбуланти се обављају специјалистички консултативни прегледи и пријеми, по упуту изабраног лекара из примарне здравствене заштите, као и специјалистички прегледи на интерклиничком нивоу.


Хитни случајеви / крварења из горњих аеродигестивних путева, страна тела горњих аеродигестивних путева, акутне асфиксије, траума ОРЛ регије, компликације упалних стања ОРЛ регије / збрињавају се неодложно и у свако доба на било ком нивоу ОРЛ службе.
Аудиолошко-логопедска јединица обавља дијагностичке и терапијске процедуре из домена свог рада, самостално као и удружено са дијагностичким методама сродних дисциплина / ОРЛ, педијатрија, неуропсихијатрија.
Сада на ОРЛ одељењу раде два лекара специјалисте.
Све планиране прегледе и интервенције, хируршке захвате, лекари обављају у току прве смене. Од 14 до 7 сати ујутру наредног дана службу покрива дежурни хирург. Оториноларинголог је приправан и долази по позиву дежурног хирурга.

Др мед. Горан Божић
начелник одељења, оториноларинголог

Др мед. Снежана Станојловић
оториноларинголог

Татјана Марић
главна сестра

Тим медицинских сестара