Почетак рада Службе анестезије у нашој болници је везан за 1973. годину када су набављени први апарати за општу анестезију (од којих се неки и данас успешно користе!). Истовремено је издвојена и опремљена соба постоперативне интензивне неге („шок“) и почела је обука здравственог кадра – анестетичара и медицинских сестара за потребне профиле.
Данашњи анестезиолошки колегијум чини осам лекара – шест специјалиста анестезиолога и два лекара на специјализацији.
у саставу особља интензивне неге има десет медицинских техничара, а анестетичарску екипу чини дванаест медицинских техничара, од којих је већина едукована и усавршавана у нашој болници.
Рад службе се одвија на „више фронтова“:

 1. Анестезија за хируршке процедуре, рад у седам операционих сала у којима се годишње обави 1400 до 1500 општих и регионалниг анестезија
 2. Анестезије и аналгезије за амбулантне хируршке интервенције на свим одељењима, где се обављају процедуре, укључујући породилиште
 3. Анестезије за дијагностичке процедуре
 4. Сарадња са нефролошким одсеком (постављање катетера за хемодијализу)
 5. Рад у анестезиолошкој амбуланти (која је у фази поновног успостављања, после 2002. године)
 6. Преоперативна припрема и процена анестезиолошког статуса пацијената (годишње се обави 2500 прегледа)
 7. Консултације, прегледи и терапијске интервенције на свим одељењима
 8. Кардиопулмоналноцеребрална реанимација (КПЦР) у свим случајевима трауматологије и код витално угрожених пацијената (годишње око 500 наведених КПЦР и мање сложених интервенција)
 9. Транспорт пацијената у установе вишег ранга (спец. клинике, Клинички и Ургентни центар) са свим пратећим мерама реанимације и мониторинга (око 180 пацијената годишње)

Опремљени смо анестезиолошким апаратима, од којих су три старијег датума а три новије генерације, мониторима стандардних параметара, капнографима, и неопходним потрошним материјалом и медикаментима.
Врло битан је ангажман лекара и сарадника у лечењу и праћењу пацијената (оперисаних, повређених и витално угрожених) у соби интензивне неге. Соба има шест кревета, централни развод анестетичких гасова и континуирану аспирацију, мониторе основних параметера, инфузионе пумпе, дефибрилатор, мобилни механички вентилатор и један стационарни механички вентилатор новије генерације.
Радно време је организовано по сменама (интензивна нега и анестетичари) и 24-сатно дежурство лекара.
Усавршавање и континуирана едукација тимова се врши кроз свакодневне визите и анализу свих извршених процедура, као и кроз присуство семинарима у оквиру струковних удружења.
Тренд даљег развоја јесте:

 • увођење савремених анестезиолошких техника
 • осавремењавање постојеће и набавка нове опреме
 • увожење институције анестезиолошке амбуланте у редовне услуге болнице
 • обављање стоматолошких интервенција у општој анестезији код особа са посебним потребама
 • стално освежавање знања кроз сарадњу са референтним установама

Др Александар Томић, начелник

Др Богдан Бељић, спец. анестезије са реанимацијом

Др Весна Ивановић, спец. анестезије са реанимацијом

Др Јовица Јовичић, спец. анестезије са реанимацијом

Др Зорица Николић, спец. анестезије са реанимацијом

ВМС Људмила Шијан Радуловић,
главна сестра