Извршење плана јан-јун 2023.

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА јан-дец 2022.

ПЛАН РАДА 2023.

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

ИНФОРМАТОР О РАДУ О.Б. -СТЕФАН ВИСОКИ-

СТАТУТ ОБ "СТЕФАН ВИСОКИ"

Правилник о радном времену

Правилник о кућном реду

Стратешки план

O.B,,STEFAN VISOKI ,, SMED. PALANKA PLAN RADA ZA 2022

OB Palanka izvrsenje I-I X 2022.

OB Palanka Plan 2021

OB SmPalanka izvrsenje I-XII 2021

План јавних набавки

Уговори о набавци

 

ЛИНК ПРЕМА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА И ДНЕВНИМ ИЗВОДИМА