Дневни извештаји:
PROMENE NA RACUNU 19.09.19 -SA RACUNA 10 -.xls

ARHIVA IZVEŠTAJA

______________________________________________________________________

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

______________________________________________________________________
Извештај о извршењу буџета I-VI
Извештај о извршењу буџета I-III
Ребаланс плана за 2018.
Финансијски план за 2018.

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018.
______________________________________________________________________
Завршни рачун 2017.
Дванаестомесечни извештај за 2017. годину
_____________________________________________________________________
ОВДЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2016. ГОДИНУ БИЛАНС СТАЊА 2016

ЛИНК КА СТРАНИЦИ ГДЕ СЕ НАЛАЗЕ ОСТАЛА ДОКУМЕНТА