Дневни извештаји:
part0000000211661.pdf
part0000000211667.pdf

______________________________________________________________________
Извештај о извршењу буџета I-VI
Извештај о извршењу буџета I-III
Ребаланс плана за 2018.
Финансијски план за 2018.
______________________________________________________________________
Завршни рачун 2017.
Дванаестомесечни извештај за 2017. годину
_____________________________________________________________________
ОВДЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2016. ГОДИНУ БИЛАНС СТАЊА 2016