Ненад Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике
- начелник техничке службе -
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ: 026 / 330 - 356