Драган Ракоњац, дипл. економиста
- НАЧЕЛНИК ЕКОНОМСКЕ СЛУЖБЕ -
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ: 026 / 330 - 335
Зоран Гачић, дипл. правник
- НАЧЕЛНИК ПРАВНЕ СЛУЖБЕ -
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ: 026 / 330 - 322
Марина Аврамовић, економиста
- ШЕФ ЕКОНОМСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ -
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ: 026 / 330 - 333
Зоран Голубовић, дипл. инж ел.
- НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ -
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ: 026 / 330 - 330