Ментални поремећаји су по Светској здравственој организацији на четвртом месту по морбидитету и у порасту, што се јасно препознаје и у нашој болници те тако уназад пар година одељење годишње лечи од 1100 до 1200 болничких пацијената, попуњеност одељења је преко 85%, а број амбулантних прегледа се креће од 11000 до 12000 прегледа годишње.


Ментални поремећаји су по Светској здравственој организацији на четвртом месту по морбидитету и у порасту, што се јасно препознаје и у нашој болници те тако уназад пар година одељење годишње лечи од 1100 до 1200 болничких пацијената, попуњеност одељења је преко 85%, а број амбулантних прегледа се креће од 11000 до 12000 прегледа годишње. Обавеза коју имамо према надлежном Министарству здравља је да учествујемо у спровођењу Националне стратегије за лечење и превенцију менталних поремећаја што подразумева лечење менталних болести на одељењима општих болница што за психијатријског болесника значи да је близу своје породице, да не носи стигму лечења у специјалној душевној болници, омогућава лакшу ресоцијализацију и наравно по потреби адекватно соматско збрињавање, што наша болница у потпуности испуњава. Превентивни рад из националне стратегије спроводиће се и даље посебно кроз рад Саветовалишта за адолесценте, Саветовалишта за болести зависности и за геронтопсихијатрију.

Др мед. Сања Глишовић,
спец. психијатрије - начелник

Др мед. Татјана Вујковић,
спец. психијатрије

Др мед. Бојана Вучетић,
спец. психијатрије

Јасмина Петровић,
главна сестра психијатрије