Лекарски тим анестезиологије, реаниматологије
и постоперативне интензивне терапије и неге


Почетак рада Службе анестезије у нашој болници је везан за 1973. годину када су набављени први апарати за општу анестезију (од којих се неки и данас успешно користе!). Истовремено је издвојена и опремљена соба постоперативне интензивне неге („шок“) и почела је обука здравственог кадра – анестетичара и медицинских сестара за потребне профиле.
Данашњи анестезиолошки колегијум чини осам лекара – шест специјалиста анестезиолога и два лекара на специјализацији.
у саставу особља интензивне неге има десет медицинских техничара, а анестетичарску екипу чини дванаест медицинских техничара, од којих је већина едукована и усавршавана у нашој болници.
Рад службе се одвија на „више фронтова“:

 1. Анестезија за хируршке процедуре, рад у седам операционих сала у којима се годишње обави 1400 до 1500 општих и регионалниг анестезија
 2. Анестезије и аналгезије за амбулантне хируршке интервенције на свим одељењима, где се обављају процедуре, укључујући породилиште
 3. Анестезије за дијагностичке процедуре
 4. Сарадња са нефролошким одсеком (постављање катетера за хемодијализу)
 5. Рад у анестезиолошкој амбуланти (која је у фази поновног успостављања, после 2002. године)
 6. Преоперативна припрема и процена анестезиолошког статуса пацијената (годишње се обави 2500 прегледа)
 7. Консултације, прегледи и терапијске интервенције на свим одељењима
 8. Кардиопулмоналноцеребрална реанимација (КПЦР) у свим случајевима трауматологије и код витално угрожених пацијената (годишње око 500 наведених КПЦР и мање сложених интервенција)
 9. Транспорт пацијената у установе вишег ранга (спец. клинике, Клинички и Ургентни центар) са свим пратећим мерама реанимације и мониторинга (око 180 пацијената годишње)

Опремљени смо анестезиолошким апаратима, од којих су три старијег датума а три новије генерације, мониторима стандардних параметара, капнографима, и неопходним потрошним материјалом и медикаментима.
Врло битан је ангажман лекара и сарадника у лечењу и праћењу пацијената (оперисаних, повређених и витално угрожених) у соби интензивне неге. Соба има шест кревета, централни развод анестетичких гасова и континуирану аспирацију, мониторе основних параметера, инфузионе пумпе, дефибрилатор, мобилни механички вентилатор и један стационарни механички вентилатор новије генерације.
Радно време је организовано по сменама (интензивна нега и анестетичари) и 24-сатно дежурство лекара.
Усавршавање и континуирана едукација тимова се врши кроз свакодневне визите и анализу свих извршених процедура, као и кроз присуство семинарима у оквиру струковних удружења.
Тренд даљег развоја јесте:

 • увођење савремених анестезиолошких техника
 • осавремењавање постојеће и набавка нове опреме
 • увожење институције анестезиолошке амбуланте у редовне услуге болнице
 • обављање стоматолошких интервенција у општој анестезији код особа са посебним потребама
 • стално освежавање знања кроз сарадњу са референтним установама


Запослени у служби анестезиологија, реаниматологија и постоперативна интензивна терапија и негаВМС Бранка Југовић, главна сестра инт. неге