Датум: 26.06.2013.

Обавештење о могућности продуженог бирања

            Све информације о пацијентима који се налазе на болничком лечењу могу се добити сваког дана у периоду од 700 до 2200 часова, било позивањем телефонског броја централе 333-300 или позивањем директних телефонских бројева појединих одељења и служби. На располагању су следећи директни телефонски бројеви:

Telefonski imenik brojeva

BROJ

ODELJENJE

BROJ

ODELJENJE

330-300

Telefonska centrala - operater

330-355

Onkološki dispanzer

330-301

Kabinet direktora

330-357

Kabinet za ultrazvuk

330-319

Dijaliza

330-363

Operacioni blok (intenzivna nega)

330-320

Informacije

330-364

Hirurgija (sestre)

330-321

Glavna sestra bolnice

330-368

Urologija

330-324

Infektivno

330-372

Ortopedija

330-327

Porodilište (akušerstvo)

330-376

Očno

330-328

Obezbeđenjе

330-380

Grudno

330-336

Prijem-otpust I

330-384

Interno

330-339

Prijem- otpust II

330-394

Porodilište (akušerstvo) II

330-342

Dečije

330-396

Neonatologija

330-343

ORL

330-351

Psihijatrija

330-346

Ginekologija

330-300

Neurologija