ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

 

 

СЛОБОДАН ВУКЧЕВИЋ, дипл. економиста, интерни ревизор
контакт телефон: 026/330-303
мобилни: 064/2080086
мејл: irsvisoki@gmail.com

- Повеља интерне ревизије

- Етички кодекс интерне ревизије

- Стратешки план интерне ревизије

- Годишњи план интерне ревизије