Биљана Илић Чолаковић
начелник болничке апотеке

Невенка Маричић - Јанковић
главни техничар болничке апотеке