ДОЈЕЊЕ

 

Дојење је од кључног значаја за опстанак, раст и развој детета у првим годинама живота, а утицај дојења се продужава до одраслог доба. Установе које пружају услуге мајци и деци узраста  до  две  године  имају  јединствену  улогу  да  мајкама  и  породицама  пруже благовремену и одговарајућу помоћ и подршку која им је потребна за дојење.
Дојење је витална компонента остваривања права сваког детета на највиши могући ниво здравља, истовремено поштујући право сваке мајке да доноси информисану одлуку о томе како  да  храни  своје  новорођено  дете,  на  основу  потпуних,  на  доказима  заснованим информацијама, ослобођених од комерцијалних интереса, и уз потребну подршку која јој помаже да донесе своју одлуку.
Влада Републике Србије је усвојила Уредбу о Националном програму подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета („Сл. гласник РС” бр. 53/18), чији задатак је да сваком детету омогући најбољи почетак у животу (у даљем тексту Програм), као и Правилник о утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у области породилишта и неонатолошке здравствене заштите („Сл. гласник РС” бр. 101/16).
Основни циљеви Програма су повећање стопе искључивог дојења у Републици Србији и примена индивидуализоване развојне неге на свим одељењима где се лече и негују превремено рођена деца.
Специфични циљеви Програма:
– Унапредити знање, вештине и ставове здравствених радника за промоцију, подршку и заштиту дојења;
– Унапредити праксе које подржавају дојење и развојно оријентисану негу новорођенчета на свим нивоима здравствене заштите;
– Пружити помоћ тимовима за подршку дојењу у здравственим установама за вршење унутрашњег надзора за спровођење Програма;
– Обезбедити да се показатељи Програма уведу у редовну праксу као саставни део услуга здравствене заштите и неге труднице, породиље, мајке и детета;
– Ојачати партнерски однос између запослених у здравственим установама и породице; – Унапредити сарадњу у оквиру локалне самоуправе ради развијања идеја, размене информација и узајамне подршке око реализације Програма.

УНИЦЕФ прехрана дојенчади СМУ индикатори за дојење Смернице за рад тимова за подршку дојењу Инструменти за процену квалитета НП Допуњен и измењен СМУ Националне смернице за примену лекова Уредба о националном програму дојења

ПОЛИТИКА ПОДРШКА ДОЈЕЊА

Корисне савете о дојењу, дојиље могу пронаћи на следећим адресама: