ИНТЕРНА ДОКУМЕНТА

 

 

СТАТУТ ОБ "СТЕФАН ВИСОКИ"

ИНФОРМАТОР О РАДУ О.Б. -СТЕФАН ВИСОКИ-

Правилник о радном времену

Правилник о кућном реду

Пословно етички кодекс

Правилник о поклонима

Правилник о систематизацији и опис послова

Систематизација по службама

Измена правилника о систематизацији радних места